Nội dung chương trình

  • Giảm 50k cho đơn hàng tứ 180k
  • Áp dụng cho toàn bộ cửa hàng KFC trên toàn quốc
  • Mỗi E-voucher chỉ sử dụng được 1 lần trên 1 đơn hàng
  • E-voucher không thể quy đổi ra tiền mặt, không được hoàn trả hay bán lại
  • Không áp dụng đồng thời với các CTKM khác

Thời gian áp dụng: 28//6/2023 – 30/9/2023